Cymraeg/Welsh

Mae gweld stwff yn dda iawn

Welsh/ Cymraeg: Y digrifwr o Abertawe Steffan Alun ar yr hyn sydd mor wych am gerdded. Rhybudd spoiler: gweld pethau, hel clecs, a pheidio â gorfod mynd ar y tiwb